Kaasaegse tordi disain-õppekava

Õppekava kursusele- Kaasaegse tordi disain-teooria ja praktika, sh ülesehitus, toestus, transport

Õppeasutus: Tordikool/ SK Erakool

Tegevusteate nr: 194121

Telefon: +372 56617597 e-post: marika(ätt)tordikool.ee

Õppekavarühm: Toiduainetöötlus ja –tootmine

Õppekava : Täienduskoolitus pagar-kondiitrile „Kaasaegse tordi disain-teooria ja praktika, sh ülesehitus, toestus, transport“. Õppekava on seotud Kutsestandardi Kondiiter I, II, III tasemega.

Õppe tulemusel

-õpilane tunneb põhilisi tooraineid, eristab peamiseid tootjaid ja oskab hinnata tooraine tööomadusi

-õpilane oskab kasutada põhilisi tooraineid, ja neid teadmisi rakendades valmistab soovitava/ nõutava lõpptoodangu

-õpilane omandab vajalikud töövõtted lõpptoodangu (tordi) kokku panemiseks ja kaunistamiseks

-õpilane omandab oskused kasutada erinevate tootjate töövahendeid, sh kasutatakse õppeprotsessi käigus selliseid töövahendeid nagu ahi, shokolaadi, dekoratsioonide valmistamiseks silikoonvormid, pitsmatid, isomalt, toestuspulgad, vahealused

-õpilane valmistab õppeprotsessi käigus algusest lõpuni kahekordse tordi, valmistab erinevad täidised, ehitab üles tehniliselt korrektse konstruktsiooni, mis võimaldab tordi transporti

Õppe alustamise tingimused/ eritingimused-puuduvad

Õppe meetodid-õppe kogumaht on 50 ah, sh auditoorne töö 10h, praktiline töö töökeskkonnas 35ah, iseseisev töö 5ah.

Iseseisva töö sooritamine-õpilane rakendab eelnevalt antud koolituse käigus omandatud teadmisi ja oskusi, valmistades ja kokku pannes korrustordi. Koolituse läbiviija hindab visuaalselt õpitulemusel valminud toote ja annab suulist tagasisidet. Õppekava lõpetamise tingimuseks on iseseisva töö sooritamine.

Õppekeskkond-õpe viiakse läbi õppeklassis Poska tn.7, Tallinn, mis on sisustatud vajaliku tööinventariga. Vajalike töövahendite kasutamine võimaldatakse kohapeal. Täienduskoolitus toimub maksimaalselt 5 õpilasega. Minimaalne osalejate arv on 4. Puudub juurdepääs ratastooliga liiklemiseks.

Õppematerjalid– õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid, need võimaldatakse koolitaja poolt

Väljastatavad dokumendid- õppekava lõpetamisel väljastatakse õpilasele tunnistus. Õppekava täies mahus mitte sooritanule väljastame tõendi

Koolitaja kvalifikatsioon-koolitust viib läbi ja juhendab Marika Sinkkonen. Marika Sinkkonen on juhendanud mitmeid koolitusi, sh Tallinna Teeninduskoolis. Marika Sinkkonen on õppinud selles valdkonnas nii Eestis kui välismaal, on olemas rahvusvahelise kooli PME diplomid. 2014a. on talle väljastatud PME Master Certificate. Marika Sinkkonen on Torditeadus ja Minu prantsuse kullakesed raamatute autor. Loe lisaks Marika Sinkkonen

ÜLES TAGASI