Koduköögi teavitus, tunnustamine-õppekava

Õppekava kursusele- Koduköögi teavitus, tunnustamine-kõik vajalik selleks, teoreetiline kursus, blankettide täitmine ja avaldustes nõutud info selgitus

Õppeasutus: Tordikool/ SK Erakool

Tegevusteate nr: 194121

Telefon: +372 56617597 e-post: marika(ätt)tordikool.ee

Õppekavarühm: Toiduainetöötlus ja –tootmine

Õppekava : Täienduskoolitus pagar-kondiitrile „Koduköögi teavitus“.

Õppe tulemusel

-õpilane tunneb põhilisi seadusakte seoses eramus toidu valmistamisega, eesmärgiga see turustada

-õpilane teab andmebaase ja oskab täita vajalikud ankeedid

-õpilane töötab läbi iseenda vajadustest lähtuva programmi ja koostab vajaliku dokumentatsiooni

Õppe alustamise tingimused/ eritingimused-puuduvad

Õppe meetodid-õppe kogumaht on 7 ah, sh auditoorne töö 4h, praktiline töö töökeskkonnas 1ah, iseseisev töö 2ah.

Iseseisva töö sooritamine-õpilane rakendab eelnevalt antud koolituse käigus omandatud teadmisi ja oskusi, koostade nimekirja vajalikest edasisest toimingutest, sh veeanalüüside võtmine, edastamine

Õppekeskkond-õpe viiakse läbi õppeklassis Poska tn.7, Tallinn, mis on sisustatud vajaliku tööinventariga. Vajalike töövahendite kasutamine võimaldatakse kohapeal. Täienduskoolitus toimub maksimaalselt 5 õpilasega. Minimaalne osalejate arv on 4. Puudub juurdepääs ratastooliga liiklemiseks.

Õppematerjalid– õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid, need võimaldatakse koolitaja poolt

Väljastatavad dokumendid- õppekava lõpetamisel väljastatakse õpilasele tõendi.

Koolitaja kvalifikatsioon-koolitust viib läbi ja juhendab Marika Sinkkonen. Marika Sinkkonen on juhendanud mitmeid koolitusi, sh Tallinna Teeninduskoolis. Marika Sinkkonen on õppinud selles valdkonnas nii Eestis kui välismaal, on olemas rahvusvahelise kooli PME diplomid. 2014a. on talle väljastatud PME Master Certificate. Marika Sinkkonen on Torditeadus raamatu autor. Loe lisaks Marika Sinkkonen

ÜLES TAGASI