Kondiitritoodete turundus-õppekava

Õppekava kursusele- Kondiitritooted-turundus

Õppeasutus: Tordikool/ SK Erakool

Tegevusteate nr: 194121

Telefon: +372 56617597 e-post: marika(ätt)tordikool.ee

Õppekavarühm: Toiduainetöötlus ja –tootmine

Õppekava : Täienduskoolitus pagar-kondiitrile Kondiitritooted- turunduse alused ja turunduse kanalid, veebileheküljed, foorumid, õppekeskkonnad-teoreetiline kursus“.  

Õppe tulemusel

-õpilane tunneb põhilisi turunduskanaleid, tootjaid ja oskab hinnata tulemusi ja tööpõhimõtteid

-õpilane omandab vajalikud teadmised ja töövõtted erinevatel platvormidel olevate kanalitel reklaamide vormistamise kohta, reklaamide levimise kohta, oskab hinnata tulusust oma toote seisukohast, valida välja sihtgrupp.

-õpilane saab teadmised ja info paberkandjal erinevate erialaste suhtluskeskkondade, foorumite kohta

Õppe alustamise tingimused/ eritingimused-puuduvad

Õppe meetodid-õppe kogumaht on 7 ah, sh auditoorne töö 7 h.

Õppekeskkond-õpe viiakse läbi õppeklassis Poska tn 7, Tallinn, mis on sisustatud vajaliku tööinventariga. Vajalike töövahendite kasutamine võimaldatakse kohapeal. Täienduskoolitus toimub kuni 5 õpilasega. Minimaalne osalejate arv on 4. Puudub juurdepääs ratastooliga liiklemiseks.

Õppematerjalid– õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid, need võimaldatakse koolitaja poolt

Väljastatavad dokumendid- õppekava sooritanule väljastame tõendi.

Koolitaja kvalifikatsioon-koolitust viib läbi ja juhendab Marika Sinkkonen. Marika Sinkkonen on juhendanud mitmeid koolitusi, sh Tallinna Teenidnuskoolis. Marika Sinkkonen on õppinud selles valdkonnas nii Eestis kui välismaal, on olemas rahvusvahelise kooli PME diplomid. 2014a. on talle väljastatud PME Master Certificate. Marika Sinkkonen on Torditeadus raamatu autor. Loe lisaks Marika Sinkkonen

 

ÜLES TAGASI