Modelleerimine

Õppekava kursusele- Modelleerimine, söödavad kaunistused

Õppeasutus: Tordikool/ SK Erakool

Tegevusteate nr: 194121

Telefon: +372 56617597 e-post: marika(ätt)tordikool.ee

Õppekavarühm: Toiduainetöötlus ja –tootmine

Õppekava : Täienduskoolitus pagar-kondiitrile „Modelleerimine-modelleerimise põhikursus-loomade modelleerimine, inimese modelleerimine (lihtsustatud variant), töövahendid, töövõtted, materjal. Teeme valmis, karu, jänese, päkapiku, tüdruku koos õunakorviga “. Õppekava on seotud Kutsestandardi Kondiiter I, II, III tasemega.

Õppe tulemusel

-õpilane tunneb põhilisi tooraineid, eristab peamiseid tootjaid ja oskab hinnata tooraine tööomadusi

-õpilane oskab kasutada põhilisi tooraineid, ja neid teadmisi rakendades valmistab soovitava/ nõutava lõpptoodangu

-õpilane omandab vajalikud töövõtted lõpptoodangu, kõik õppekavas olevad kujukesed- kokku panemiseks ja kaunistamiseks

-õpilane omandab oskused kasutada erinevate tootjate töövahendeid, et kasutada modelleerimiseks vajalikku.

-õpilane valmistab õppeprotsessi käigus kujukesed, kasutades selleks vajalikke töövahendeid.

Õppe alustamise tingimused/ eritingimused-puuduvad

Õppe meetodid-õppe kogumaht on 20 ah, sh auditoorne töö 2h, praktiline töö töökeskkonnas 13h, iseseisev töö töökeskkonas juhendaja järelvalve all, vajadusel suunamisega, 5h.

Iseseisva töö sooritamine-õpilane rakendab eelnevalt antud koolituse käigus omandatud teadmisi ja oskusi, valmistades-modelleerides kujukesi. Koolituse läbiviija hindab visuaalselt õpitulemusel valminud toote ja annab suulist tagasisidet. Õppekava lõpetamise tingimuseks on iseseisva töö sooritamine.

Õppekeskkond-õpe viiakse läbi õppeklassis Poska tn.7, Tallinn, mis on sisustatud vajaliku tööinventariga. Vajalike töövahendite kasutamine võimaldatakse kohapeal. Täienduskoolitus toimub maksimaalselt 5 õpilasega. Minimaalne osalejate arv on 4. Puudub juurdepääs ratastooliga liiklemiseks.

Õppematerjalid– õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid, need võimaldatakse koolitaja poolt

Väljastatavad dokumendid- õppekava lõpetamisel väljastatakse õpilasele tunnistus. Õppekava täies mahus mitte sooritanule väljastame tõendi

Koolitaja kvalifikatsioon-koolitust viib läbi ja juhendab Marika Sinkkonen. Marika Sinkkonen on juhendanud mitmeid koolitusi, sh Tallinna Teenidnuskoolis. Marika Sinkkonen on õppinud selles valdkonnas nii Eestis kui välismaal, on olemas rahvusvahelise kooli PME diplomid. 2014a. on talle väljastatud PME Master Certificate. Marika Sinkkonen on Torditeadus raamatu autor. Loe lisaks Marika Sinkkonen

ÜLES TAGASI