Munavalge kreem, pritstehnika, airbrush-õppekava

Õppekava kursusele- MUNAVALGE KREEM, PRITSTEHNIKA LILLED, AIRBRUSH

 

Õppeasutus: Tordikool/ SK Erakool

Tegevusteate nr: 194121

Telefon: +372 56617597 e-post: marika(ätt)tordikool.ee

Õppekavarühm: Toiduainetöötlus ja –tootmine

Õppekava : Täienduskoolitus pagar-kondiitrile „Munavalge kreem, pritstehnika, lilled pritstehnikas“. Õppekava on seotud Kutsestandardi Kondiiter I, II, III tasemega.

Õppe tulemusel

-õpilane tunneb põhilisi tooraineid, eristab peamiseid tootjaid ja oskab hinnata tooraine tööomadusi

-õpilane oskab kasutada põhilisi tooraineid, ja neid teadmisi rakendades valmistab soovitava/ nõutava lõpptoodangu

-õpilane omandab vajalikud töövõtted lõpptoodangu (kreemitordi) kokku panemiseks ja kaunistamiseks

-õpilane omandab oskused kasutada erinevate tootjate töövahendeid, sh kasutatakse õppeprotsessi käigus selliseid töövahendeid nagu pritskott, tülled, mikser.

-õpilane valmistab õppeprotsessi käigus tordi, mille kaunistab munavalge kreemist lilledega, rosettidega, keerdudega. Õpilane kasutab airbrushi ehk värvipritsi, mille abil toob välja detailid.

Õppe alustamise tingimused/ eritingimused-puuduvad

Õppe meetodid-õppe kogumaht on 8ah, sh auditoorne töö 2h, praktiline töö töökeskkonnas 5h, iseseisev töö 1h.

Iseseisva töö sooritamine-õpilane rakendab eelnevalt antud koolituse käigus omandatud teadmisi ja oskusi, valmistades ja kaunistades tordi. Koolituse läbiviija hindab visuaalselt õpitulemusel valminud toote ja annab suulist tagasisidet. Õppekava lõpetamise tingimuseks on iseseisva töö sooritamine.

Õppekeskkond-õpe viiakse läbi õppeklassis Poska tn.7, Tallinn, mis on sisustatud vajaliku tööinventariga. Vajalike töövahendite kasutamine võimaldatakse kohapeal. Täienduskoolitus toimub maksimaalselt 5 õpilasega. Minimaalne osalejate arv on 4. Puudub juurdepääs ratastooliga liiklemiseks.

Õppematerjalid– õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid, need võimaldatakse koolitaja poolt

Väljastatavad dokumendid- õppekava lõpetamisel väljastatakse õpilasele tunnistus. Õppekava täies mahus mitte sooritanule väljastame tõendi

Koolitaja kvalifikatsioon-juhendab: Õnne Tikerpalu. Õnne on energiast pakatav Pohlatare perenaine Pärnust, kellel käes on käkitegu valmistada maiused alates hõrkudest kringlitest ja lõpetades peenete suhkrulilledega. Õnne on osalenud rahvusvahelistel tordikaunistamise kursustel Inglismaal, omades juba 3. PME kooli diplomit, lisaks PME Master Certificate´i. Õnne Tikerpalu on õppinud ka VenemaalPoolasItaalias ja lisaks omab täiskasvanute koolitaja kutsetunnistust, tase 5!

ÜLES TAGASI