Pärmitaigen

Õppekava kursusele- Pärmitaigen- pirukad kringel

 Õppeasutus: Tordikool/ SK Erakool

Tegevusteate nr: 194121

Telefon: +372 56617597 e-post: marika(ätt)tordikool.ee

Õppekavarühm: Toiduainetöötlus ja –tootmine

Õppekava : Täienduskoolitus pagar-kondiitrile Pärmitaigen- pirukad kringel valmistamine, küpsetamine, kaunistamise meetodid. Õppekava on seotud Kutsestandardi Kondiiter I, II, III tasemega.

Õppe tulemusel

-õpilane tunneb põhilisi tooraineid, eristab peamiseid tootjaid ja oskab hinnata tooraine tööomadusi

-õpilane oskab kasutada põhilisi tooraineid, ja neid teadmisi rakendades valmistab soovitava/ nõutava lõpptoodangu

-õpilane omandab vajalikud töövõtted lõpptoodangu, kõik õppekavas olevad pirukate valmistamine.

-õpilane omandab oskused kasutada erinevate tootjate töövahendeid, sh taigna rull, erinevad lõikurid.

-õpilane valmistab õppeprotsessi käigus 7 erinevat pirukad ja kringel valmib grupitööna, kasutades selleks vajalikke töövahendeid.

Õppe alustamise tingimused/ eritingimused-puuduvad

Õppe meetodid-õppe kogumaht on 6 ah, sh auditoorne töö 1h, praktiline töö töökeskkonnas 4h, iseseisev töö töökeskkonas juhendaja järelvalve all, vajadusel suunamisega, 1h.

Iseseisva töö sooritamine-õpilane rakendab eelnevalt antud koolituse käigus omandatud teadmisi ja oskusi, valmistades juhendaja ettenäitamise järel iseseisvalt  taigna, valmistab 7 erineva välimuse ja sisuga pirukat. Grupitööna valmivad pirukate täidised. Kringli vormimine on grupitöö. Koolituse läbiviija hindab visuaalselt õpitulemusel valminud toote ja annab suulist tagasisidet. Õppekava lõpetamise tingimuseks on kõikide pirukate valmimine, 7 erineva täidisega ja erineva kujuga pirukat  ja kringel.

Õppekeskkond-õpe viiakse läbi õppeklassis Poska tn.7, Tallinn, mis on sisustatud vajaliku tööinventariga. Vajalike töövahendite kasutamine võimaldatakse kohapeal. Täienduskoolitus toimub maksimaalselt 5 õpilasega. Minimaalne osalejate arv on 4. Puudub juurdepääs ratastooliga liiklemiseks.

Õppematerjalid– õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid, need võimaldatakse koolitaja poolt

Väljastatavad dokumendid- õppekava lõpetamisel väljastatakse õpilasele tunnistus. Õppekava täies mahus mitte sooritanule väljastame tõendi.

Koolitaja kvalifikatsioon-koolitust viib läbi ja juhendab Õnne Tikerpalu. Õnne Tikerpalul on Täiskasvanute koolitaja 5 tase.

 kvalifikatsioon-koolitust viib läbi ja juhendab Õnne Tikerpalu. Õnne Tikerpalu  on juhendanud mitmeid koolitusi, sh Tallinna Teenidnuskoolis, Tartu Rahvaülikoolis. Õnne Tikerpalu  on õppinud selles valdkonnas nii Eestis kui välismaal, on olemas rahvusvahelise kooli PME diplomid. 2014a. on talle väljastatud PME Master Certificate. Aastast 2015 on väljastatud Täiskasvanute koolitaja 5 taseme kutsetunnistus.

ÜLES TAGASI