Pulmatordid-õppekava

Õppekava kursusele- Pulmatordid- ülesehitus, erinevad disainid-sh kaasaegse pulmatordi disainid-TEKSTUURID!

Õppeasutus: Tordikool/ SK Erakool

Tegevusteate nr: 194121

Telefon: +372 56617597 e-post: marika(ätt)tordikool.ee

Õppekavarühm: Toiduainetöötlus ja –tootmine

Õppekava : Täienduskoolitus pagar-kondiitrile „Pulmatordid“. Õppekava on seotud Kutsestandardi Kondiiter I, II, III tasemega.

Õppe tulemusel

-õpilane koostab kliendiga konsultatsiooni käigus vastava ankeedi, et oleks võimalus kooskõlastada kahepoolselt selline project, nagu pulmatordi tellimus

-õpilane on pädev valmistama ja andma oma parim pulmatordi tegemisel, kasutama selleks (vajadusel, nõudmisel) kõige kaasaegsemaid tehnikaid, sh tooraine osas tegema parimaid valikuid

-õpilane tunneb põhilisi tooraineid, eristab peamiseid tootjaid ja oskab hinnata tooraine tööomadusi

-õpilane oskab kasutada etteantud toorainet, ja koolituse käigus antavaid teadmisi rakendades valmistab soovitava/ nõutava lõpptoodangu

-õpilane omandab vajalikud teadmised ja töövõtted programmis olevate kondiitritoodete, sh erinevate täidistena kasutusel olevate kastete/ kreemide valmistamiseks

-õpilane omandab oskused etteantud retseptide järgi teostada selliste kondiitritoodete valmistamist nagu biskviidid/ tordipõhjad, ühtlasi olles pädev neid retsepte ka vajadusel kohandada ja muuta

-õpilane saab teadmised mitmete tehniliselt keerukamate tekstuuridega kreemide ja täidiste valmistamiseks

-õpilane saab teadmised ja oskused teostada erinevate kaunistuselementide valmistamine, sobitamine sh erinevate kaunistuselementidega ja tekstuuridega korrustordi erinevad korrused

-õpilane valmistab õppeprotsessi lõpetuseks tordid, kasutades eelnevalt valmistatud biskviite/ tordipõhjasid. Tort kaunistatakse etteantud kaunistuselemente kasutades, sh vahukoor, hooajalised puuviljad/-marjad, suhkrupärlid, isomaldist kaunistused, shokolaadist kaunistused

Õppe alustamise tingimused/ eritingimused-puuduvad

Õppe meetodid-õppe kogumaht on 60 ah, sh auditoorne töö 10h, praktiline töö töökeskkonnas 42h, iseseisev töö 8h.

Iseseisva töö sooritamine-õpilane rakendab eelnevalt antud koolituse käigus omandatud teadmisi ja oskusi, valmistades ja kaunistades tordi. Koolituse läbiviija hindab visuaalselt õpitulemusel valminud toote ja annab suulist tagasisidet. Õppekava lõpetamise tingimuseks on iseseisva töö sooritamine.

Õppekeskkond-õpe viiakse läbi õppeklassis Poska tn 7, Tallinn, mis on sisustatud vajaliku tööinventariga. Vajalike töövahendite kasutamine võimaldatakse kohapeal. Täienduskoolitus toimub kuni 5õpilasega. Minimaalne osalejate arv on 4. Puudub juurdepääs ratastooliga liiklemiseks.

Õppematerjalid– õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid, need võimaldatakse koolitaja poolt

Väljastatavad dokumendid- õppekava lõpetamisel väljastatakse õpilasele tunnistus. Õppekava täies mahus mitte sooritanule väljastame tõendi

Koolitaja kvalifikatsioon-koolitust viib läbi ja juhendab Marika Sinkkonen. Marika Sinkkonen on juhendanud mitmeid koolitusi, sh Tallinna Teenidnuskoolis. Marika Sinkkonen on õppinud selles valdkonnas nii Eestis kui välismaal, on olemas rahvusvahelise kooli PME diplomid. 2014a. on talle väljastatud PME Master Certificate. Marika Sinkkonen on Torditeadus raamatu autor. Loe lisaks Marika Sinkkonen

ÜLES TAGASI