Tordikool OÜ

Tordikool OÜ

Tordikool OÜ on registreerinud majandustegevusteate, nr. 226742

Kontaktid:

Tordikool OÜ

Poska 7

+372 56617597

marika(ätt)tordikool.ee

Tordikooli eesmärgiks on pakkuda toidualaseid, sh pagaritele ja  kondiitritele suunatud hobi- ja tööalaseid koolitusi.

Meie poolt vahendatavatele ja meie poolt läbiviidavatele toidukoolitustele on oodatud kõigi nende valdkondadega seotud huvilised ja nendes valdkondades töötajad.

Koolitused viiakse läbi üldjuhul Poska tn.7, Tallinn, kui just kuulutuse juures ei ole märgitud teisiti.

Koolitused põhinevad Kondiiter, tase I, II, III, kutsestandardil=

http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10468068

Tordikool viib läbi ka tulumaksutagastusega koolitusi, vt üle, kas vastav märge on kuulutuse juures!

Koolituste eest tasutud raha ei tagastata, välja arvatud koolituse ärajäämisel, koolitajast tingitud põhjustel.

Täiendkoolituste kvaliteedi tagamine

Tordikool (edaspidi kool), mis lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteeditagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, juhendmaterjalist täienduskoolituse õppekava koostamiseks,  koolitaja käsiraamatust (ETKA Andras) ning ettevõtte ärieetikast, põhikirjast ja õppekorralduse alustest.

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamine toimub kaasaegselt sisustatud õppeklassis kõiki vajalikke nõudeid järgides, sh Toidu- ja Veterinaarameti kooskõlastused, hea valgustus, internetiühendus, kaasaegsed seadmed ja töövahendid.

Kooli poolt vahendatakse õpilasele õppematerjal-paberkandjal trükimaterjal.

Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

Koolitaja peab olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida ta on võimeline tõestama.

Lisaks erialasele pädevusele ja töökogemusele hindab kool oma koolitaja osas ka asjaolu, kui koolitaja on omandanud täiskasvanute koolitaja kutse.
Pärast tagasisidelehtede saamist õpilaste poolt analüüsitakse  koolitustulemused kui ka tagasisidelehtede sisu läbi ja tehakse vajadusel parendusettepanekud koolitajale ning muudetakse koolituse sise või korralduslikku poolt.

Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

Kool palub täita pärast igat koolitust osalejatel elektroonilisel tagasisideankeedi (kool palub infot koolitaja, koolituse sisu ja korraldusliku poole osas) ning muuhulgas annab võimaluse teha parandusettepanekuid.
Kool kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukood on vajalik väljastatava tunnistuse või tõendi jaoks. Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel.

 

Lisainfot küsi marika(ät)tordikool.ee või 566 17597

Kohtumiseni!

ÜLES TAGASI