Vahvlilled-õppekava

Õppekava kursusele- Vahvlililled

Õppeasutus: Tordikool/ SK Erakool

Tegevusteate nr: 194121

Telefon: +372 56617597 e-post: marika(ätt)tordikool.ee

Õppekavarühm: Toiduainetöötlus ja –tootmine

Õppekava : Täienduskoolitus pagar-kondiitrile Vahvlililled-austini roos, tulikas, karikakar, freesia“.  Õppekava on seotud Kutsestandardi Kondiiter I, II, III tasemega.

Õppe tulemusel

-õpilane oskab valmistada vahvlililli-söödavaid kaunistusi, mida kasutatakse pidutortidel, sh pulmatorid, sünnipäevatordid-kaasaegne materjal

-õpilane tunneb põhilist toorainet, sh vahvlipaberit, oskab hinnata tooraine tööomadusi

-õpilane oskab kasutada etteantud toorainet, ja koolituse käigus antavaid teadmisi rakendades valmistab soovitava/ nõutava lõpptoodangu

-õpilane omandab vajalikud teadmised ja töövõtted programmis olevate vahvliilledele

-õpilane saab teadmised mitmete tehniliselt keerukate lillede tegemiseks

-õpilane saab teadmised ja oskused teostada kompositsiooni ülesehitus, lisaks erinevate kaunistuselementide sobitamine sh erinevate kaunistuselementidega

-õpilane valmistab õppeprotsessi lõpetuseks lilled, kasutades eelnevalt saadud teadmised ja oskused

Õppe alustamise tingimused/ eritingimused-puuduvad

Õppe meetodid-õppe kogumaht on 20 ah, sh auditoorne töö 10h, praktiline töö töökeskkonnas 8ah, iseseisev töö 2h.

Iseseisva töö sooritamine-õpilane rakendab eelnevalt antud koolituse käigus omandatud teadmisi ja oskusi. Koolituse läbiviija hindab visuaalselt õpitulemusel valminud toote ja annab suulist tagasisidet. Õppekava lõpetamise tingimuseks on iseseisva töö sooritamine.

Õppekeskkond-õpe viiakse läbi õppeklassis Poska tn 7, Tallinn, mis on sisustatud vajaliku tööinventariga. Vajalike töövahendite kasutamine võimaldatakse kohapeal. Täienduskoolitus toimub kuni 5õpilasega. Minimaalne osalejate arv on 4. Puudub juurdepääs ratastooliga liiklemiseks.

Õppematerjalid– õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid, need võimaldatakse koolitaja poolt

Väljastatavad dokumendid- õppekava lõpetamisel väljastatakse õpilasele tunnistus. Õppekava täies mahus mitte sooritanule väljastame tõendi

Koolitaja kvalifikatsioon-koolitust viib läbi ja juhendab Marika Sinkkonen. Marika Sinkkonen on juhendanud mitmeid koolitusi, sh Tallinna Teenidnuskoolis. Marika Sinkkonen on õppinud selles valdkonnas nii Eestis kui välismaal, on olemas rahvusvahelise kooli PME diplomid. 2014a. on talle väljastatud PME Master Certificate. Marika Sinkkonen on Torditeadus raamatu autor. Loe lisaks Marika Sinkkonen

 

ÜLES TAGASI