Ekleerid-õppekava

Õppekava kursusele- ekleerid, sh valmistamine, täidised, kaunistamine

Õppeasutus: Tordikool/ SK Erakool

Tegevusteate nr: 194121

Telefon: +372 56617597 e-post: marika(ätt)tordikool.ee

Õppekavarühm: Toiduainetöötlus ja –tootmine

Õppekava : Täienduskoolitus pagar-kondiitrile „Ekleerid“. Õppekava on seotud Kutsestandardi Kondiiter I, II, III tasemega.

Õppe tulemusel

-õpilane tunneb põhilisi tooraineid, eristab peamiseid tootjaid ja oskab hinnata tooraine tööomadusi

-õpilane oskab kasutada põhilisi tooraineid, ja neid teadmisi rakendades valmistab soovitava/ nõutava lõpptoodangu

-õpilane omandab vajalikud töövõtted lõpptoodangu (ekleeride) kokku panemiseks ja kaunistamiseks

-õpilane omandab oskused kasutada erinevate tootjate töövahendeid, sh kasutatakse õppeprotsessi käigus selliseid töövahendeid nagu pritskott, tulle, kondiitri termomeeter

-õpilane valmistab õppeprotsessi käigus algusest lõpuni ekleerid, valmistab erinevad täidised, sh võikreemi baasil, kasutades naturaalseid püreesid, shokolaadi ja shokolaadist kaunistusi, pumateid

Õppe alustamise tingimused/ eritingimused-puuduvad

Õppe meetodid-õppe kogumaht on 7 ah, sh auditoorne töö 2h, praktiline töö töökeskkonnas 4h, iseseisev töö 1h.

Iseseisva töö sooritamine-õpilane rakendab eelnevalt antud koolituse käigus omandatud teadmisi ja oskusi, valmistades ja kokku pannes erineva disainiga ekleerid. Koolituse läbiviija hindab visuaalselt õpitulemusel valminud toote ja annab suulist tagasisidet. Õppekava lõpetamise tingimuseks on iseseisva töö sooritamine.

Õppekeskkond-õpe viiakse läbi õppeklassis Poska tn.7, Tallinn, mis on sisustatud vajaliku tööinventariga. Vajalike töövahendite kasutamine võimaldatakse kohapeal. Täienduskoolitus toimub maksimaalselt 5 õpilasega. Minimaalne osalejate arv on 4. Puudub juurdepääs ratastooliga liiklemiseks.

Õppematerjalid– õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid, need võimaldatakse koolitaja poolt

Väljastatavad dokumendid- õppekava lõpetamisel väljastatakse õpilasele tunnistus. Õppekava täies mahus mitte sooritanule väljastame tõendi

Koolitaja kvalifikatsioon-koolitust viib läbi ja juhendab Marika Sinkkonen. Marika Sinkkonen on juhendanud mitmeid koolitusi, sh Tallinna Teeninduskoolis. Marika Sinkkonen on õppinud selles valdkonnas nii Eestis kui välismaal, on olemas rahvusvahelise kooli PME diplomid. 2014a. on talle väljastatud PME Master Certificate. Marika Sinkkonen on Torditeadus raamatu autor. Loe lisaks Marika Sinkkonen

ÜLES TAGASI