Müük, müügi vormistamine, ladu, kalkulatsioonid-õppekava

Õppekava kursusele- Müük ja müügi vormistamine

Õppeasutus: Tordikool/ SK Erakool

Tegevusteate nr: 194121

Telefon: +372 56617597 e-post: marika(ätt)tordikool.ee

Õppekavarühm: Toiduainetöötlus ja –tootmine

Õppekava : Täienduskoolitus pagar-kondiitrile Müük ja müügi vormistamine-sh ladu, tooraine arvestus/ kalkulatsioonid, retseptide koostamine ja kontrollimine, tootearendus.  

Õppe tulemusel

-õpilane tunneb põhilisi laoarvestuse aluseid, oskab valida endale sobivat programmi laoarvestuseks, ja müügiks

-õpilane oskab arvutada tooraine vajadust, koguseid ja hinda, et saavutada nõutava lõpptoodangu lõplik kalkulatsioon

-õpilane omandab vajalikud teadmised ja retseptide koostamiseks, muutmiseks, kohandamiseks, kontrollimiseks

-õpilane omandab oskused tootearenduseks, luues uusi retsepte, maitsekooslusi, luues pädevaid kalkulatsioone

-õpilane saab teadmised mitmete tehniliste võimaluste kohta, et koostada tooraine arvestust, luua retsepte

-õpilane valmistab õppeprotsessi lõpetuseks vähemalt 5 erineva retsepti kalkulatsiooni, loob omatoote koos pädeva retseptiga

Õppe alustamise tingimused/ eritingimused-puuduvad

Õppe meetodid-õppe kogumaht on 7 ah, sh auditoorne töö 3ah, praktiline töö töökeskkonnas 1ah, iseseisev töö 3 ah.

Koolituse läbiviija hindab õpitulemusel valminud kalkulatsioone ja retsepte ja annab suulist tagasisidet. Õppekava lõpetamise tingimuseks on iseseisva töö sooritamine.

Õppekeskkond-õpe viiakse läbi õppeklassis Poska tn 7, Tallinn, mis on sisustatud vajaliku tööinventariga. Vajalike töövahendite kasutamine võimaldatakse kohapeal. Täienduskoolitus toimub kuni 5õpilasega. Minimaalne osalejate arv on 4. Puudub juurdepääs ratastooliga liiklemiseks.

Õppematerjalid– õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid, need võimaldatakse koolitaja poolt

ÜLES TAGASI