Suhkrulilled, õppekava

Õppekava kursusele- Suhkrulilled

Õppeasutus: Tordikool/ SK Erakool

Tegevusteate nr: 194121

Telefon: +372 56617597 e-post: marika(ätt)tordikool.ee

Õppekavarühm: Toiduainetöötlus ja –tootmine

Õppekava : Täienduskoolitus pagar-kondiitrile Suhkrulilled-klassikaline roos, austini roos, tulp, orhidee, rukkilill, karikakar, täitelilled“.  Õppekava on seotud Kutsestandardi Kondiiter I, II, III tasemega.

Õppe tulemusel

-õpilane oskab valmistada suhkrulilli-söödavaid kaunistusi, mida kasutatakse pidutortidel, sh pulmatorid, sünnipäevatordid

-õpilane tunneb põhilisi tooraineid, sh lillepastat, eristab peamiseid tootjaid ja oskab hinnata tooraine tööomadusi

-õpilane oskab kasutada etteantud toorainet, ja koolituse käigus antavaid teadmisi rakendades valmistab soovitava/ nõutava lõpptoodangu

-õpilane omandab vajalikud teadmised ja töövõtted programmis olevate suhkrulilledele

-õpilane omandab oskused lisaks programmis olevatele lilledele leida ka teistele lilledele võimalikult parim tehniline lähenemine, st eeldatavasti ei pea õpilane peale selle põhjaliku kursuse enam erinevaid lillede kursuseid läbima, vaid õppekava on koostatud selliselt, et läbitakse kõige levinumad tehnikad

-õpilane saab teadmised mitmete tehniliselt keeruka üleshitusega lillede valmistamiseks

-õpilane valmistab õppeprotsessi lõpetuseks kõik loetletud suhkrulilled, sh klassikaline roos, austini roos, tulp, orhidee, rukkilill, karikakar, jm täitelilled

Õppe alustamise tingimused/ eritingimused-puuduvad

Õppe meetodid-õppe kogumaht on 60 ah, sh auditoorne töö 10h, praktiline töö töökeskkonnas 35h, iseseisev töö 5h.

Iseseisva töö sooritamine-õpilane rakendab eelnevalt antud koolituse käigus omandatud teadmisi ja oskusi, valmistades jprogrammis loetletud lilled.  Koolituse läbiviija hindab visuaalselt õpitulemusel valminud toote ja annab suulist tagasisidet. Õppekava lõpetamise tingimuseks on iseseisva töö sooritamine.

Õppekeskkond-õpe viiakse läbi õppeklassis Poska tn 7, Tallinn, mis on sisustatud vajaliku tööinventariga. Vajalike töövahendite kasutamine võimaldatakse kohapeal. Täienduskoolitus toimub kuni 5õpilasega. Minimaalne osalejate arv on 4. Puudub juurdepääs ratastooliga liiklemiseks.

Õppematerjalid– õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid, need võimaldatakse koolitaja poolt

Väljastatavad dokumendid- õppekava lõpetamisel väljastatakse õpilasele tunnistus. Õppekava täies mahus mitte sooritanule väljastame tõendi

Koolitaja kvalifikatsioon-koolitust viib läbi ja juhendab Marika Sinkkonen. Marika Sinkkonen on juhendanud mitmeid koolitusi, sh Tallinna Teenidnuskoolis. Marika Sinkkonen on õppinud selles valdkonnas nii Eestis kui välismaal, on olemas rahvusvahelise kooli PME diplomid. 2014a. on talle väljastatud PME Master Certificate. Marika Sinkkonen on Torditeadus raamatu autor. Loe lisaks Marika Sinkkonen

ÜLES TAGASI