Šokolaad ja assortiikommid, e-õpe, vebinar

Õppekava kursusele- Šokolaad ja assortiikommid

Hind 29.-

Õppeasutus: Tordikool

Tegevusteate nr: 194121

Telefon: +372 56617597 e-post: marika(ätt)tordikool.ee

Õppekavarühm: Toiduainetöötlus ja –tootmine

Õppekava : Täienduskoolitus pagar-kondiitrile „Šokolaad“. Õppekava on seotud Kutsestandardi Kondiiter I, II, III, V tasemega.

Õppe tulemusel

-õpilane tunneb tooraine põhilisi koostisosasid, eristab peamiseid tootjaid ja oskab hinnata tooraine tööomadusi ja kvaliteeti

-õpilane oskab kasutada põhilist toorainet-šokolaadi, ja neid teadmisi rakendades valmistab soovitava/ nõutava lõpptoodangu

-õpilane omandab vajalikud töövõtted lõpptoodangu (šokolaadikommide) kokku panemiseks ja kaunistamiseks

-õpilane omandab oskused kasutada erinevate tootjate töövahendeid, sh kasutab juhendaja õppeprotsessi käigus selliseid töövahendeid nagu pritskott, tulle, kondiitri termomeeter, šokolaadi sulatusvann, erinevate tootjate kommivormid

-juhendaja valmistab õppeprotsessi käigus algusest lõpuni šokolaadikommid, valmistab erinevad täidised, kasutades naturaalseid püreesid, shokolaadi.

Õppe alustamise tingimused/ eritingimused-puuduvad

Õppe meetodid-õppe kogumaht on 4 ah, sh e-õpe 4ah

Iseseisva töö sooritamine-õpilane rakendab eelnevalt antud koolituse käigus omandatud teadmisi ja oskusi, valmistades ja kokku pannes ühe disainiga šokolaadikommid. Koolituse läbiviija hindab visuaalselt õpitulemusel valminud toodet ja vajadusel annab suulist tagasisidet. Õppekava lõpetamise tingimuseks on iseseisva töö sooritamine ja esitlemine juhendajale, nt e-maili teel.

Õppekeskkond-õpe viiakse läbi e-õppena online vormis 25.02.2021, jääb võimalus hilisemale järelvaatamisele.

Õppematerjalid– õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid, lisaks retseptid, need võimaldatakse koolitaja poolt

Väljastatavad dokumendid- õppekava lõpetamisel ja iseseisva töö esitamisels väljastatakse õpilasele elektroonilisel teel tunnistus.

Koolitaja kvalifikatsioon-koolitust viib läbi ja juhendab Marika Sinkkonen. Marika Sinkkonen on juhendanud mitmeid koolitusi, sh Tallinna Teeninduskoolis, Tartu Kutsehariduskeskuses, Viljandi Kutseõppekeskuses Marika Sinkkonen on õppinud selles valdkonnas nii Eestis kui välismaal, on olemas rahvusvahelise kooli PME diplomid. 2014a. on talle väljastatud PME Master Certificate. Marika Sinkkonen on Torditeadus raamatu ja Minu prantsuse kullakesed raamatute autor. Loe lisaks Marika Sinkkonen

ÜLES TAGASI